null Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”

Tin hoạt động đảng, đoàn thể|Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Màu chữ Cỡ chữ
Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”
Thứ hai, 07/11/2022 | 09:00

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện Kế hoạch 01-KH/CB ngày 07/01/2022 của Chi bộ Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngày 04/11/2022, Chi bộ Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm (Ban Quản lý) tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tham dự buổi học tập có đồng chí Phạm Hoàng Minh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý; đồng chí Long Văn Nghĩa, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ban Quản lý và cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ Ban Quản lý.
Qua nội dung của chuyên đề học tập tất cả đảng viên Chi bộ đều xác định được ý nghĩa và bài học cho bản thân. Từ đó ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân ngày một được nâng cao, mạnh dạn hơn trong phát biểu ý kiến đóng góp, cùng nhau nghiên cứu, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt học tập, tinh thần đoàn kết nội bộ ngày càng được giữ vững.

Quang cảnh buổi Học tập.

Phát biểu tổng kết buổi học tập, đồng chí Phạm Hoàng Minh - Bí thư Chi bộ, yêu cầu các đồng chí Đảng viên, viên chức luôn đoàn kết một lòng, từng đồng chí luôn cố gắng học hỏi, nghiên cứu các văn bản luật, Nghị định, thông tư liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách, phối hợp tốt với các đồng nghiệp trong cơ quan và các Sở, ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ Đảng viên tự rèn luyện nâng cao năng lực, phát triển bản thân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nêu cao tinh thần “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, sử dụng tiết kiệm tài sản cơ quan, lối sống giản dị, trong sáng. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của mỗi tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, của từng đảng viên, viên chức và của mỗi người lao động trong Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm.

Phước Trong

 

Số lượt xem: 7089

Liên kết website
BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO PHÁT TRIỂN TÔM TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: 41 lô C, Trung tâm thương mại, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3888858 – Email: kcncbl@gmail.com
ipv6 ready