null Quán triệt, triển khai các nghị quyết, chương trình, kết luận của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Khoá XVI

Tin hoạt động|Tin hoạt động đảng, đoàn thể
Màu chữ Cỡ chữ
Quán triệt, triển khai các nghị quyết, chương trình, kết luận của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Khoá XVI
Thứ sáu, 04/11/2022 | 16:00

Sáng ngày 03/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, chương trình, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh XVI. Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm đã đăng ký một điểm cầu phụ và 08 đồng chí tham gia.
Dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm có đồng chí Long Văn Nghĩa - Phó Giám đốc Ban (Chủ trì hội nghị) và toàn thể chuyên viên Ban Quản lý. 

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Tạ Trung Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 21/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI “Về giảm nghèo bền vững đến năm 2025”; đồng chí Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh triển khai Chương trình số 39-CTr/TU ngày 12/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; đồng chí Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh triển khai Kết luận số 137-KL/TU ngày 07/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV về đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, từng cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, xác thực tế, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải quán triệt sâu sắc nội dung các nghị quyết, chương trình, kết luận của Tỉnh ủy; phải gắn trách nhiệm và nhiệm vụ được giao của từng cá nhân trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Tỉnh ủy.

Phan Nhân

Số lượt xem: 237

Liên kết website
BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO PHÁT TRIỂN TÔM TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: 41 lô C, Trung tâm thương mại, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3888858 – Email: kcncbl@gmail.com
ipv6 ready