null Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu

Tin hoạt động
Màu chữ Cỡ chữ
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu
Thứ ba, 21/05/2019 | 18:20

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Theo nội dung Quy chế, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý) là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, trực thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu; Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thương mại, chịu sự chỉ đạo, quản lý của UBND tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ quản lý chuyên ngành.

Về chức năng, Ban Quản lý thực hiện chức năng giúp UBND tỉnh cung ứng dịch vụ công, quản lý các hoạt động trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm theo Quyết định số 869/QĐ-TTg ngày 16/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu, gồm: Tập trung thực hiện hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển công nghệ cao vào ngành tôm; gia hóa tôm bố mẹ, sản xuất tôm giống, nghiên cứu quy trình nuôi, nghiên cứu chế biến thức ăn, các ngành công nghiệp phụ trợ, sản xuất chế phẩm sinh học, bảo quản chế biến, đào tạo, tiếp nhận, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật phục vụ ngành tôm của tỉnh, vùng Bán đảo Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Về cơ cấu tổ chức, Ban Quản lý gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc; Giám đốc do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm và miễn nhiệm có trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban Quản lý và là chủ tài khoản của đơn vị; Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm và miễn nhiệm, có trách nhiệm giúp Giám đốc thực hiện một số hoạt động của Ban Quản lý, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công, được Giám đốc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể theo quy định.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu có hiệu lực kể từ ngày 07/5/2019. Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành./.

Số lượt xem: 248

L Mẫn

Liên kết website
BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO PHÁT TRIỂN TÔM TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: 41 lô C, Trung tâm thương mại, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3888858 – Email: kcncbl@gmail.com
ipv6 ready