null Thông tin Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 và danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tin tức|Thông tin dự án đầu tư
Màu chữ Cỡ chữ
Thông tin Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 và danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Thứ ba, 15/02/2022 | 09:07

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022 tỉnh Bạc Liêu.

Nhằm nâng cao hoạt động xúc tiến đầu tư và công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh để người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư biết và thực hiện.

Số lượt xem: 393

Liên kết website
BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO PHÁT TRIỂN TÔM TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: 41 lô C, Trung tâm thương mại, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3888858 – Email: kcncbl@gmail.com
ipv6 ready