null Tổng kết lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2020

Lĩnh vực Khoa học và Đào tạo
Màu chữ Cỡ chữ
Tổng kết lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2020
Thứ tư, 13/01/2021 | 08:58

Ngày 12/01Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ (GDKH&CN) tổ chức Hội nghị tổng kết lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo báo cáo, năm 2020 việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, tạo điều kiện ứng dụng các thành tựu nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất, thúc đẩy chuyển giao, đổi mới công nghệ, góp phần tăng năng suất sản phẩm, hàng hóa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Việc thực hiện hoạt động nghiên cứu KH&CN được thực hiện nghiêm túc, hoạt động đo lường chất lượng triển khai có hiệu quả. Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế cho các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh bằng hình thức lồng ghép với công tác phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; thực hiện kiểm tra về đo lường chất lượng hàng hóa đối với hàng hóa đóng gói sẵn, phương tiện đo trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì khâu xác định đề tài, dự án, tổ chức tuyển chọn cơ quan chủ trì, ký hợp đồng triển khai vẫn còn hạn chế; một số đề tài, dự án chậm nộp kinh phí, chậm quyết toán, chưa thanh lý hợp đồng; công tác vận động các doanh nghiệp tham gia áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trên địa bàn tỉnh còn khó khăn.

Năm 2021, đổi mới phương thức xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ; thực hiện nhiệm vụ khảo sát, đánh giá trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế cho các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Để lĩnh vực KH&CN được triển khai thực hiện ngày càng tốt hơn, đồng chí Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở GDKH&CN đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về vai trò, vị trí của lĩnh vực KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu đổi mới hệ thống, cơ chế tổ chức quản lý đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; quan tâm nhiều hơn đến việc đề ra giải pháp để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng trong lĩnh KH&CN; tập trung xử lý tồn đọng các đề tài khoa học; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan để triển khai thực hiện công tác phát triển KH&CN phù hợp với tình hình hiện nay, đảm bảo phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Số lượt xem: 288

Nguyễn Chinh

Liên kết website
BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO PHÁT TRIỂN TÔM TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: 41 lô C, Trung tâm thương mại, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3888858 – Email: kcncbl@gmail.com
ipv6 ready