Thông tin doanh nghiệp
Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của Công ty Cổ phần nuôi tôm công nghệ cao Bạc Liêu (07/05/2021)

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của Công ty Cổ phần nuôi tôm công nghệ cao Bạc Liêu với các nội dung sau:

Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho Công ty Cổ phần nuôi tôm công nghệ cao Bạc Liêu (06/05/2021)

UBND tỉnh vừa cấp Giấy phép cho Công ty Cổ phần nuôi tôm công nghệ cao Bạc Liêu được khai thác nước dưới đất.

Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty Cổ phần nuôi tôm công nghệ cao Bạc Liêu (06/05/2021)

UBND tỉnh vừa cấp Giấy phép cho Công ty Cổ phần nuôi tôm công nghệ cao Bạc Liêu được xả nước thải vào nguồn nước.

Liên kết website
BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO PHÁT TRIỂN TÔM TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: 41 lô C, Trung tâm thương mại, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3888858 – Email: kcncbl@gmail.com
ipv6 ready