null Giao đất Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu cho Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu

Tin hoạt động
Màu chữ Cỡ chữ
Giao đất Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu cho Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu
Th 2, 17/05/2021 | 18:23

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định giao đất cho Ban Quản lý  Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, cụ thể như sau:

- Địa chỉ: Xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Diện tích khu đất: 1.018.676,4m2;

- Vị trí, ranh giới: Theo trích bản đồ chính thửa đất số 186, tờ bản đồ số 02 do Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 16/4/2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Nội dung chi tiết:

Số lượt xem: 424

C. Minh Tài

Liên kết website
BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO PHÁT TRIỂN TÔM TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: 41 lô C, Trung tâm thương mại, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3888858 – Email: kcncbl@gmail.com
ipv6 ready