null Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thông tin dự án đầu tư
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Th 3, 02/11/2021 | 09:45

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu ban hành Kế hoạch hành động nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững ngành Thủy sản tỉnh Bạc Liêu, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phấn đấu trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn; có cơ cấu và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, có năng suất, chất lượng, thương hiệu uy tín và khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước; tập trung khai thác và vận dụng tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, các nguồn lực xã hội để phát triển ngành Thủy sản, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Chi tiết:

Số lượt xem: 296

Liên kết website
BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO PHÁT TRIỂN TÔM TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: 41 lô C, Trung tâm thương mại, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3888858 – Email: kcncbl@gmail.com
ipv6 ready