null Phê duyệt Đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước

Thông tin dự án đầu tư
Màu chữ Cỡ chữ
Phê duyệt Đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước
Th 2, 03/08/2020 | 16:13

Tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định Phê duyệt Đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của tỉnh Bạc Liêu (Ảnh ĐH)

Theo nội dung Đề án được phê duyệt, quan điểm xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước phù hợp với đường lối của Đảng chủ trương của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, thủy sản theo hướng xanh sạch và bền vững. Đưa Bạc Liêu trở thành một trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước, tạo được sức hút cũng như khả năng lan tỏa những lợi thế so sánh của Bạc Liêu đối với vùng và trên phạm vi cả nước. Chú trọng phát triển có hiệu quả và bền vững trong toàn chuỗi sản xuất tôm. Đặt trọng tâm phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao, tăng nhanh năng suất, sản lượng và chất lượng tôm gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và bảo vệ môi trường. Phát triển sản xuất phải gắn với thị trường tiêu thụ. Lấy xuất khẩu làm động lực, đồng thời quan tâm đến thị trường nội địa và khách du lịch. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các địa phương, nhất là các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh cả về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần hạn chế tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải, kém hiệu quả. Tập trung phát triển hai đối tượng tôm nước lợ chủ lực của tỉnh là tôm thẻ chân trắng và tôm sú theo hướng nâng cao chất lượng và bền vững, hướng đến tạo thương hiệu tôm sạch Bạc Liêu; từng bước xây dựng thương hiệu cho tôm giống Bạc Liêu.

Mục tiêu của Đề án là phát triển Bạc Liêu trở thành đầu mối của ngành tôm, đi đầu trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ cao cho hai đối tượng tôm nước lợ chủ lực, trong đó tập trung phát triển các lĩnh vực sản xuất giống, nuôi thương phẩm và chế biến; là đầu mối liên kết các tỉnh trong cụm sản xuất tôm của cả vùng. Tỉnh sẽ là nơi có sức hút các nhà đầu tư, các nguồn lực và có thể tạo được tác động lan tỏa để thúc đẩy ngành tôm và các ngành phụ trợ có liên quan đến tôm ở các tỉnh lân cận và cả nước cùng phát triển bền vững.

Để thực hiện Đề án, UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương trong tỉnh công bố, công khai Đề án ngay sau khi được ban hành. Tham mưu giúp HĐND và UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách thực hiện các chương trình, dự án có liên quan để tổ chức thực hiện Đề án.

Nội dung Đề án:

Số lượt xem: 225

HL

Liên kết website
BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO PHÁT TRIỂN TÔM TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: 41 lô C, Trung tâm thương mại, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3888858 – Email: kcncbl@gmail.com
ipv6 ready